Mentalno zdravlje

PTSP (Posttraumatski stresni poremećaj): Uzroci i karakteristike ovog mentalnog poremećaja